4.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 372/15


A Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Spanyolország) által 2019. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GT kontra Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S. A.

(C-560/19. sz. ügy)

(2019/C 372/16)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Az alapeljárás felei

Felperes: GT

Alperes: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az „üzemeltető légifuvarozó” fogalma magában foglalhatja-e azt a légi személyszállítással foglalkozó társaságot, amely eladja a jegyet, de nem üzemelteti a járatot, azaz ténylegesen nem végzi el a légi személyszállítást?

2)

Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén, fennáll-e a 261/2004[/EK] rendelet (1) 7. cikke szerint az utasokat megillető kártalanításhoz való jog, amikor a repülőút több szakaszra oszlik, és az egyik szakaszon bekövetkezett kisebb (három óránál rövidebb időtartamú) késés a csatlakozó járat lekésése miatt a végső célállomáson jelentős (három órát meghaladó) kését eredményez? Igenlő válasz esetén, ha a különböző szakaszok teljesítésével megbízott fuvarozók nem azonosak, a 261/2004 rendelet 7. cikke szerinti kártalanítást a kisebb (három óránál rövidebb időtartalmú) késést szenvedett – de a csatlakozó járat lekésését, s ennek következtében a végső célállomáson jelentős (három órát meghaladó) késést okozó – szakasz járatának üzemeltetésével megbízott fuvarozónak kell-e megfizetnie?


(1)  A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.)