30.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 328/11


A Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanyolország) által 2019. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vodafone España S. A. U. kontra Diputación Foral de Guipúzcoa

(C-443/19. sz. ügy)

(2019/C 328/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: Vodafone España S. A. U.

Alperes: Diputación Foral de Guipúzcoa

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 13. cikkét, illetve az ahhoz kapcsolódó és azt kiegészítő cikkeket, hogy e cikkel ellentétes az, hogy a Spanyol Királyság és különösen Gipuzkoa adójogi szempontból önálló történelmi területe a rádiófrekvenciáknak a már spektrumdíjat fizető távközlési szolgáltató által történő használatát általános vagyonátruházási adóval és az okiratba foglalt jogi cselekmények adójával terheli, amelyeket az állami tulajdont képező javak közigazgatási koncesszióira általános jelleggel és az említett adóra irányadó tartományi szabályozás alapján kell alkalmazni?


(1)  HL 2002. L 108., 21. o.