20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/21


Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Blackrock Investment Management (UK) Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-231/19. sz. ügy)

(2019/C 172/24)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy abban az esetben, ha az említett cikk értelmében vett egységes kezelési szolgáltatásokat harmadik fél szolgáltató nyújtja valamely alapkezelő részére, és e szolgáltatásokat az alapkezelő befektetési alapok (SIF-ek) kezeléséhez és befektetési alapoknak nem minősülő más alapok (SIF-nek nem minősülő alapok) kezeléséhez is felhasználja:

a)

az említett egységes szolgáltatásnyújtás egyetlen adómérték alá tartozik-e? Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, hogyan határozandó meg az említett egyetlen adómérték? vagy

b)

Az említett egységes szolgáltatás ellenértékét a kezelési szolgáltatások felhasználásával összhangban meg kell-e osztani (például a SIF-ek és a SIF-nek nem minősülő alapok keretében kezelt források összege alapján) oly módon, hogy az egységes szolgáltatás egy részét adómentes szolgáltatásként, míg a másik részét adóköteles szolgáltatásként kell kezelni?