29.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 148/31


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-701/14. sz., Niche Generics kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Niche Generics Ltd által 2019. február 22-én benyújtott fellebbezés

(C-164/19. sz. ügy)

(2019/C 148/29)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Niche Generics Ltd (képviselők: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

teljes egészében semmisítse meg a megtámadott határozatot a Niche-et érintő részében; és

a Bizottságot kötelezze arra, hogy a saját költségein felül viselje a Niche részéről a jelen eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Niche szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot:

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy nem alkalmazta a BAT ítéletben kifejtett objektív szükségességi tesztet.

Másodszor, abban az esetben, ha a peren kívüli egyezség az EUMSZ 101. cikk hatálya alá tartozik, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a Niche peren kívüli egyezségét „cél általi” megsértésnek minősítette.

Harmadszor a Törvényszék megsértette a Bíróság alapokmányának 36. cikkében előírt indokolási kötelezettséget, amikor a jogi érvek értékelése nélkül elutasította a peren kívüli egyezség Niche általi értelmezését.

Negyedszer a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a Niche a Servier lehetséges versenytársa volt.

Ötödször a Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód alapelvét, amikor a hasonló helyzetben lévő generikus gyógyszereket gyártó vállalkozásokhoz képest eltérően bánt a Niche-csel, és a Niche peren kívüli egyezségét tévesen az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett „cél általi” jogsértésnek minősítette.

Hatodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy nem ismerte, hogy a peren kívüli egyezség eleget tesz az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi feltételeknek.

Hetedszer a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy tévesen alkalmazta a Niche védelemhez való joga megsértésének és/vagy a megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésének fennállására vonatkozó jogi tesztet.

Nyolcadszor a Törvényszék megsértette az arányosság uniós jogi alapelvét azáltal, hogy jóváhagyta a Niche pénzügyi eszközeihez képest aránytalan mértékű bírságot.