13.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/7


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Azienda ULSS n. 6 Euganea kontra Pia Opera Croce Verde Padova

(C-11/19. sz. ügy)

(2019/C 164/08)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Alperes: Pia Opera Croce Verde Padova

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a 2014/24/EU irányelv (1) (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a 26/2012 Veneto tartományi törvény 1., 2., 3. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének az említett 12. cikkének (4) bekezdése, az 50/2016 törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a 241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami szervek közötti partnerség alapján történő alkalmazása.

2)

A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a 2014/24/EU irányelv (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a 26/2012 Veneto tartományi törvény rendelkezéseinek az említett 12. cikk (4) bekezdése, az 50/2016 törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a 241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami szervek közötti partnerségen alapuló alkalmazása abban a szűk értelemben, hogy az ajánlatkérő szerv köteles indokolni, hogy közvetlen megállapodás megkötése helyett miért döntött a nem sürgősségi egészségügyi szállítási szolgáltatás pályázat révén történő odaítélése mellett.


(1)  A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)