2020.11.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 414/26


A Bíróság elnökének 2020. augusztus 28-i végzése (a Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. Sp. z o.o kontra K. S.

(C-904/19. sz. ügy) (1)

(2020/C 414/40)

Az eljárás nyelve: lengyel

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 54., 2020.2.17.