31.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 287/21


A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. június 30-i végzése (Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA kontra Regione Campania

(C-618/19. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Közbeszerzési szerződések - 014/24/EU irányelv - A 12. cikk (1) bekezdése - A szerződés nem gazdasági jellegű közjogi szervnek történő odaítélése ajánlattételi felhívás közzététele nélkül - A gépjárműadó kezelésére vonatkozó, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések - A közjogi szervek közötti együttműködésbe tartozó szerződésekre vonatkozó kizárás - Feltételek)

(2020/C 287/30)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

Alperes: Regione Campania

Az eljárásban részt vesz: ACI – Automobile Club d’Italia, ACI Informatica SpA, ACI di Napoli, ACI di Avellino, ACI di Benevento, ACI di Caserta, ACI di Salerno

Rendelkező rész

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének 84) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy a gépjárművekre vonatkozó adó kezelésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést közvetlenül, ajánlattételi felhívás közzététele nélkül egy olyan nem gazdasági jellegű közjogi szervnek ítéljék oda, amelynek feladata a gépkocsik nyilvántartásának kezelése.


(1)  HL C 413., 2019.12.9.