2022.1.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 11/3


A Bíróság (második tanács) 2021. november 11-i ítélete – Autostrada Wielkopolska S. A. kontra Európai Bizottság, Lengyel Köztársaság

(C-933/19 P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - Díjköteles autópálya koncessziója - Egyes gépjárművek díjmentességét előíró törvény - A koncesszió jogosultjának a tagállam által bevételkiesés címén nyújtott ellentételezés - Rejtett használati díj - Az Európai Bizottság által túlzottnak és támogatást tartalmazónak minősített ellentételezés - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat - A támogatás kedvezményezettjét megillető eljárási jogok - A Bizottság különös körültekintés tanúsítására vonatkozó kötelezettsége - Az állami támogatás fogalma - Előny - A koncessziójogosult várt pénzügyi helyzetének javulása - A piacgazdasági magánszereplő kritériuma - A bizonyítékok elferdítése - Az indokolás hiánya - A vitatott határozat elferdítése - Az indokolás megváltoztatása - A bizonyítási teher megfordítása - Az uniós jog elsőbbsége elvének megsértése - A Törvényszék által elvégzendő bírósági felülvizsgálat - Kötelezettségek és korlátok)

(2022/C 11/04)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Autostrada Wielkopolska S. A. (képviselők: O. Geiss Rechtsanwalt, és T. Siakka, dikigoros)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Armati, K. Herrmann és S. Noë meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna és M. Rzotkiewicz meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Autostrada Wielkopolska S. A.-t kötelezi a saját költségei, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

3)

A Lengyel Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 87., 2020.3.16.