2021.5.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 163/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Fútbol Club Barcelona, Spanyol Királyság

(C-362/19. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - Egyes hivatásos labdarúgókluboknak nyújtott állami támogatás - Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése - Az „előny” fogalma - Támogatási rendszer - (EU) 2015/1589 rendelet - Az 1. cikk d) pontja - Kedvezményes adómérték - Nonprofit szervezetek - Kevésbé előnyös adólevonás - Hatás - Csatlakozó fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 169. és 178. cikke)

(2021/C 163/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: P. Němečková, B. Stromsky és G. Luengo meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Fútbol Club Barcelona (képviselők: R. Vallina Hoset, J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, A. Sellés Marco és R. Salas Lúcia abogados), Spanyol Királyság (képviselők: S. Centeno Huerta, J. Ruiz Sánchez és A. Rubio González meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2019. február 26 i Fútbol Club Barcelona kontra Bizottság ítéletét (T 865/16, EU:T:2019:113) hatályon kívül helyezi, amennyiben az helyt ad az első fokon előterjesztett második jogalapnak, és megsemmisíti a Spanyolország által bizonyos labdarúgóklubok javára nyújtott SA.29769 (2013/C) (korábbi 2013/NN) állami támogatásról szóló 2016. július 4 i (EU) 2016/2391 bizottsági határozatot.

2)

A Bíróság a Fútbol Club Barcelona által a T 865/16. sz. ügyben a 2016/2391 határozat megsemmisítése iránt benyújtott keresetet elutasítja.

3)

A Fútbol Club Barcelona a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárással összefüggésben felmerült költségeket.

4)

Az Európai Bizottság maga viseli a jelen fellebbezéssel összefüggésben felmerült saját költségeit.

5)

A Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 238., 2019.7.15