4.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/79


2018. december 5-én benyújtott kereset – The Logistical Approach kontra EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(T-716/18. sz. ügy)

(2019/C 44/105)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: The Logistical Approach BV (Uden, Hollandia) (képviselők: R. Milchior és S. Charbonnel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a Törvényszék előtti eljárás felperese

A vitatott védjegy: az „Idealogistic Compass Greatest care in getting it there” szóelemeket magában foglaló, fekete, fehér és kék színű európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 14 567 201. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 21-én hozott határozata (R 2062/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

az Idea Groupe társaságot kötelezze a beavatkozásával összefüggésben felmerülő költségek viselésére, amennyiben az a beavatkozás mellett dönt.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.