21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/62


2018. november 26 -án benyújtott kereset – Kalypso Media Group kontra EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(T-700/18. sz. ügy)

(2019/C 25/81)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Németország) (képviselő: T. Boddien Rechtsanwalt)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: DUNGEONS európai uniós szóvédjegy – 13 271 838. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 21-én hozott határozata (R 599/2018-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.