201805250541897082018/C 200/612462018TC20020180611HU01HUINFO_JUDICIAL20180416484811

T-246/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Moreno Pérez kontra Tanács


C2002018HU4810120180416HU0061481481

2018. április 16-án benyújtott kereset – Moreno Pérez kontra Tanács

(T-246/18. sz. ügy)

2018/C 200/61Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela) (képviselők: L. Giuliano és F. Di Gianni ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2018. január 22-i (KKBP) 2018/90 tanácsi határozatot és a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. január 22-i (EU) 2018/88 tanácsi végrehajtási rendeletet annyiban, amennyiben azoknak rendelkezései a felperest érintik; és

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a Tanács megsértette a megfelelő ügyintézés elvét, a védelemhez való jogát és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, mivel észszerű határidőn belül nem biztosított hozzáférést a jegyzékbe vételét állítólag alátámasztó bizonyítékhoz.

2.

A második jogalap értelmében a Tanács nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, mivel nem bizonyította, hogy a felperes Venezuela Legfelsőbb Bíróságának elnökeként és korábbi alelnökeként támogatta, illetve támogatja a kormány azon intézkedéseit és politikáit, amelyek aláássák Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, továbbá felelősséggel tartozik azokért az intézkedésekért és nyilatkozatokért, amelyek a nemzetgyűlés hatáskörének csorbulását eredményezték.