16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/23


2018. február 6-án benyújtott kereset – Torro Entertainment kontra EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(T-63/18. sz. ügy)

(2018/C 134/33)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgária) (képviselő: A. Kostov ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: TORRO Grande Meat in Style európai uniós ábrás védjegy – 14 744 452. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 20-án hozott határozata (R 1776/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elutasította a felszólalási osztály határozata ellen benyújtott fellebbezést;

az EUIPO-t és a Grupo Osborne S. A.-t kötelezze a „Torro Entertainment” Ltd. részéről a Törvényszék előtti eljárás és a felszólalási eljárás kapcsán felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az indokolási kötelezettség és a gondossági kötelezettség megsértése.