A Törvényszék (hetedik tanács) 2019. szeptember 12‑i ítélete –
Manéa kontra CdT

(T‑225/18. sz. ügy)

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Határozott idejű szerződés – A felperes szerződése meghosszabbításának elmaradására vonatkozó határozat – A határozat visszavonása és a szerződés meghosszabbításának elmaradására vonatkozó új határozatnak az első határozat időpontjára visszamenőleges hatállyal történő elfogadása – Felelősség”

1. 

Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása – A határozat anélkül történő meghozatala, hogy az érintettnek előzetesen lehetőséget adnának észrevételei kifejtésére – A meghallgatáshoz való jog megsértése – Következmények

(lásd: 31–34. pont)

2. 

Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Az igazgatási egységek kialakításának szabadsága – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, 5. cikk, (3) bekezdés)

(lásd: 62. pont)

3. 

Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Határozott idejű szerződés meghosszabbítása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok – Nyilvánvaló értékelési hiba – Fogalom – Bizonyítási teher

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 2. cikk, a) pont, 8. cikk, első bekezdés, és 47. cikk, b) pont)

(lásd: 63., 64. pont)

4. 

Intézmények jogi aktusai – Visszavonás – Jogellenes aktusok – Feltételek – Joghatások

(lásd: 79., 80. pont)

5. 

Tisztviselők – Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés

(lásd: 112., 119–122. pont)

6. 

Tisztviselői kereset – Megsemmisítés iránti kérelemhez kapcsolódó kártérítési kérelem – A megsemmisítés iránti kérelemnek a kártérítési kérelem elutasítását maga után vonó elutasítása

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

(lásd: 113. pont)

Tárgy

Először is a CdT‑nek a felperes munkaszerződése meghosszabbításának elmaradására vonatkozó 2017. május 29‑i határozatának megsemmisítése, másodszor a CdT‑nek a felperes ismételt felvételére kötelezése, harmadszor pedig az egyrészről a határozatlan idejű munkaviszony elvesztéséből, másrészről pedig a CdT‑nek a felperes munkaviszonya meghosszabbításának elmaradására vonatkozó 2015. november 12‑i határozatából eredő vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránt az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kérelem.

Rendelkező rész

1) 

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) 

A Törvényszék Camélia Manéát kötelezi a költségek viselésére.