5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/23


A Tribunalul Ilfov (Románia) által 2018. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EP kontra FO

(C-530/18. sz. ügy)

(2018/C 399/32)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Ilfov

Az alapeljárás felei

Felperes: EP

Alperes: FO

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelet (1) 15. cikkét, hogy az a gyermek tényleges lakóhelye szerinti tagállam bíróságainak joghatósága alóli kivételt állapít meg?

2)

Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelet 15. cikkét, hogy az alperes által felsorolt szempontok […] (vagyis, hogy a gyermek Franciaországban született, édesapja francia állampolgár, franciaországi családja két vér szerinti lánytestvérből és egy vérszerinti fiútestvérből, egy unokahúgból – aki az alperes lánytestvérének gyermeke –, az apai nagyapából, édesapjának jelenlegi élettársából és annak édesapjával közös leánygyermekéből áll, ezzel szemben Romániában az anyja részéről a gyermeknek nincsenek rokonai, francia iskolába jár, a gyermek neveltetését és gondolkodásmódját illetően is francia, otthon a szülők egymás között és gyermekükkel mindig is a francia nyelvet használták kommunikációra) olyan kritériumoknak minősülnek, amelyek azt jelzik, hogy a gyermeket Franciaországhoz szoros kötelék fűzi, ezért a nemzeti bíróságnak ki kell mondania, hogy a francia bíróság megfelelőbb az ügy tárgyalására?

3)

Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelet 15. cikkét, hogy a két állam szabályozása közötti eljárásjogi eltérések, úgymint a zárt tárgyalás különbíróság által történő lefolytatása a gyermeknek a szóban forgó [uniós jogi] rendelkezés értelmében vett, mindenek felett álló érdekét szolgálja?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.)