8.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 364/2


A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jörg Paul Konrad Fritz Bode kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

(C-428/18. sz. ügy)

(2018/C 364/02)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Alperes: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUMSZ 48. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az előrehozott öregségi nyugdíj megszerzésének feltételeként előírja, hogy a kifizetendő nyugdíj összege az érintett személyt ugyanezen nemzeti jogszabály alapján megillető nyugdíjminimum összegénél magasabb legyen, a „kifizetendő nyugdíjat” pedig úgy értelmezi, hogy az csak az illetékes államtól (jelen esetben Spanyolországtól) járó tényleges nyugdíj, és nem számítja bele azt a tényleges nyugdíjat, amelyet más tagállamtól vagy tagállamoktól azonos típusú másik ellátás címén kaphatott?