27.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/20


A Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2018. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ordre des avocats du barreau de Dinant kontra JN

(C-421/18. sz. ügy)

(2018/C 301/28)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Namur

Az alapeljárás felei

Felperes: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Alperes: JN

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i (EU) 1215/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikkének 1. pontja értelmében vett „szerződéses jellegűnek” minősül-e valamely ügyvédi kamara azon keresete, amelynek tárgya e kamara egyik tagjának a kamarát megillető éves szakmai járulék megfizetésére való kötelezése?


(1)  HL L 351., 1. o.