4.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/2


A Törvényszék (harmadik tanács) T-606/17. sz., CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2018. április 19-én hozott végzése ellen a CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH által 2018. június 22-én benyújtott fellebbezés

(C-415/18. sz. ügy)

(2019/C 82/02)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (képviselő: A. Schuster ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Az Európai Unió Bírósága (nyolcadik tanács) 2019. január 10-i végzésével részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasította a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezte saját költségeinek viselésére.