27.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/17


A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Infohos kontra Belgische Staat

(C-400/18. sz. ügy)

(2018/C 301/23)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felperes: Infohos

Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelv (1) 13. cikke A. része (1) bekezdésének f) pontját, jelenleg a 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (2) 132. cikke (1) bekezdésének f) pontja, hogy az lehetővé teszi a tagállamoknak az abban előírt adómentességre olyan kizárólagossági feltétel megállapítását, amely által az olyan önálló csoport, amely a tagjain kívüli személyeknek is szolgáltatásokat nyújt, a csoport tagjainak nyújtott szolgáltatások tekintetében szintén teljes mértékben héakötelessé válik?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).

(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).