201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806HU01HUINFO_JUDICIAL20180502192022

C-298/18. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Németország) által 2018. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Reiner Grafe és Jürgen Pohle kontra Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH és OSL Bus GmbH


C2762018HU1920120180502HU0027192202

Az Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Németország) által 2018. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Reiner Grafe és Jürgen Pohle kontra Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH és OSL Bus GmbH

(C-298/18. sz. ügy)

2018/C 276/27Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg

Az alapeljárás felei

Felperesek: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Alperesek: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Egy üzletnek a 77/187/EGK irányelv ( 1 ) 1. cikkének (1) bekezdése szerinti átruházását jelenti-e autóbuszjáratok üzemeltetésének egy busztársaság által egy másiknak a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló 92/50/EGK irányelv ( 2 ) szerinti odaítélési eljárás alapján történő átadása akkor is, ha az említett két társaság között nem került sor jelentős eszközök, különösen autóbuszok átruházására?

2)

Az a feltevés, hogy az autóbuszok a szolgáltatások határozott időre szóló odaítélése esetén észszerű gazdasági döntés alapján koruk és a szigorúbb műszaki követelmények (károsanyag-kibocsátási értékek, alacsony padlós járművek) miatt már nem bírnak komoly jelentőséggel az üzlet értéke szempontjából, indokolttá teszi-e, hogy a Bíróság eltérjen 2001. január 25-i ítéletétől (C-172/99) olyan értelemben, hogy ilyen körülmények között a személyi állomány jelentős részének átvétele is a 77/187/EGK irányelv alkalmazhatóságával járhat?


( 1 ) A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek és üzletrészek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. február 14-i 77/187/EGK tanácsi irányelv (HL 1977. L 61., 26. o.)

( 2 ) A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 209., 1. o., magyar különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.