201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716HU01HUINFO_JUDICIAL201804128922

C-253/18. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2018. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadt Euskirchen kontra Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018HU820120180412HU00128292

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2018. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadt Euskirchen kontra Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(C-253/18. sz. ügy)

2018/C 249/12Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Stadt Euskirchen

Ellenérdekű fél: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Az eljárásban részt vesz: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Kizárja-e az 1370/2007/EK rendelet ( 1 ) 5. cikke (2) bekezdése második mondatának e) pontja a személyszállítási közszolgáltatás túlnyomó része belső szolgáltató általi nyújtásának kötelezettségével azt, hogy a belső szolgáltató a szolgáltatások túlnyomó részét olyan társaság révén nyújtsa, amelyben a társasági részesedés 2,5 %-val rendelkezik, és a többi társasági részesedéssel közvetlenül vagy közvetve más illetékes hatóságok rendelkeznek?


( 1 ) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 315., 1. o.)