4.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 190/15


A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2018. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb kontra Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(C-237/18. sz. ügy)

(2018/C 190/20)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Liège

Az alapeljárás felei

Felperesek: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Alperesek: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e az EUMSZ 20., EUMSZ 21. és EUMSZ 45. cikket, valamint az Alapjogi Charta 15. cikkét a paramedicinális hivatások listájának megállapításáról szóló, 2009. július 2-i királyi rendelet azzal, hogy a pszichomotricitást nem sorolja fel a paramedicinális hivatások között – holott Belgium lehetővé tette a pszichomotricitás területén bachelor fokozatú diploma megszerzését – ezáltal korlátozva a személyek szabad mozgásához való jogot, a hivatás szabad megválasztásához való jogot, és a munkához való jogot?