22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/59


2017. november 27-én benyújtott kereset – Café del Mar és társai kontra EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(T-772/17. sz. ügy)

(2018/C 022/79)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spanyolország), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) és Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (képviselők: F. Miazzetto és J. L. Gracia Albero ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „Café del Mar” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 2 090 520. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. szeptember 4-én hozott határozata (R 1540/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

törölje a „Café del Mar” szóelemeket magában foglaló, 2 090 520. sz. európai uniós ábrás védjegyet;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére, az EUIPO törlési osztálya és fellebbezési tanácsa előtti eljárás költségeinek viselésére pedig azon védjegy jogosultját kötelezze, amelynek a törlését kérték.

Jogalapok

a 2017/1001 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 53. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.