21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/48


2017. június 15-én benyújtott kereset – SQ kontra EBB

(T-377/17. sz. ügy)

(2017/C 277/70)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: SQ (képviselők: N. Cambonie és P. Walter ügyvédek)

Alperes: Európai Beruházási Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részlegesen semmisítse meg a megtámadott határozatot, amennyiben az elnök abban tévesen állapítja meg először is azt, hogy a kommunikációs igazgató által a felperessel szemben életbe léptetett, a jelentés 20–24., 25., 31., 34., 46., 50. és 51. pontjában említett gyakorlatok nem képezik lelki zaklatás módjait, másodszor, hogy nem kellett megindítani a fegyelmi eljárást az említett igazgatóval szemben, valamint harmadszor, hogy szigorúan bizalmasnak kell maradnia a megtámadott határozatnak, amely azt állapítja meg, hogy a felperes lelki zaklatás áldozatává vált;

kötelezze az EBB-t, hogy először is a megtámadott határozatban megállapított, a kommunikációs igazgató általi lelki zaklatásból eredően elszenvedett nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 121 992 (egyszázhuszonegyezer-kilencszázkilencvenkettő) eurót, másodszor, az általa elszenvedett és a megtámadott határozat részleges megsemmisítésének jogszerűtlenségétől elkülöníthető nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 25 000 (huszonötezer) euró kártérítést, és harmadszor egyrészről a megfelelési vezető által lefolytatott értesítési eljárás függetlenségének a személyzeti főigazgató általi megsértéséből, másrészről pedig a felperes személyzeti főigazgató általi megfélemlítéséből, illetve megtorlással való megfenyegetéséből eredő nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 25 000 (huszonötezer) euró kártérítést;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2017. március 20-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) összefüggésben a felperes által felrótt bizonyos gyakorlatok minősítésével kapcsolatban a téves jogalkalmazásra és nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap:

az első, azon feltétel alkalmazásával kapcsolatos téves jogalkalmazásra alapított rész, amely feltétel szerint a lelki zaklatásnak ismétlődő jellegűnek kell lennie;

a második, az abból eredő nyilvánvaló értékelési hibákra alapított rész, hogy a felperes által felrótt bizonyos gyakorlatok objektív jellegűek voltak és sérelmet okoztak önbizalmában és önértékelésében.

2.

A második, a fegyelmi eljárás megindításának elmaradásával összefüggő hibákra alapított jogalap, amely két részre tagolódik:

az elsődlegesen felhozott, a téves jogalkalmazásra alapított első rész;

a másodlagosan felhozott, egy nyilvánvaló értékelési hibára és/vagy az arányosság elvének megsértésére alapított második rész.

3.

A harmadik, a téves jogalkalmazása és nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap azzal kapcsolatban, hogy a kommunikációs igazgató arra kötelezte a felperest, hogy őrizze meg a megtámadott határozat bizalmas jellegét, amely határozat szerint lelki zaklatás áldozatává vált.