17.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 231/41


2017. május 16-án benyújtott kereset – Île-de-France régió kontra Bizottság

(T-292/17. sz. ügy)

(2017/C 231/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Île-de-France régió (Párizs, Franciaország) (képviselő: J.-P. Hordies ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Île-de-France régióban autóbuszos szállítással foglalkozó vállalkozások javára Franciaország által végrehajtott támogatási programmal kapcsolatos, az Európai Bizottság által 2017. február 2-án hozott határozatot (SA.26763 – [2014/C] ügy), amennyiben az állami támogatásnak minősítette e programot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megtagadta, hogy a régió támogatási programját létező támogatásnak minősítse.

2.

A második jogalap a megtámadott határozat indokolásának hiányán alapul. E jogalap két részből áll:

Az első rész a szelektivitás kritériumával kapcsolatos indokolás hiányán alapul.

A második rész a jogosulatlan gazdasági előny kritériumával kapcsolatos indokolás hiányán alapul.