10.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 221/34


2017. május 5-én benyújtott kereset – Bayer kontra EUIPO – UNI – Pharma (SALOSPIR)

(T-261/17. sz. ügy)

(2017/C 221/48)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Bayer AG (Leverkusen, Németország) (képviselő: V. von Bomhard)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: UNI – Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories Industrial and Commercial SA (Kifisia, Görögország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy:„SALOSPIR” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 12 351 458. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. február 17-én hozott határozata (R 2444/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és az eljárásba való beavatkozása esetén az Uni- Pharmát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint 8. cikke (4) és (5) bekezdésének megsértése.