3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/59


2017. február 3-án benyújtott kereset – Schmid kontra EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(T-72/17. sz. ügy)

(2017/C 104/83)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Gabriele Schmid (Halbenrain, Ausztria) (képviselő: B. Kuchar ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Ausztria)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy:„Steirisches Kürbiskernöl” az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás.

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 1768/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás az Európai Unióban valamennyi áru tekintetében megszűnt;

másodlagosan

a megtámadott határozatot a 900 100. sz. nemzetközi lajstromozás tényleges használata bizonyítottságának hiánya miatt helyezze hatályon kívül, és az eljárást utalja vissza az EUIPO elé;

a védjegyjogosultat mindegyik esetben kötelezze a felperes részéről az EUIPO előtti eljárásban és a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 55. cikke (1) bekezdésének megsértése.