17.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 231/54


A Törvényszék 2017. május 5-i végzése – King.com kontra EUIPO – TeamLava (Kijelzők és ikonok)

(T-95/17. sz. ügy) (1)

(2017/C 231/71)

Az eljárás nyelve: angol

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 112., 2017.4.10.