201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611HU01HUINFO_JUDICIAL20180424424211

T-297/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – VSM kontra EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) („Európai uniós védjegy — A WE KNOW ABRASIVES európai uniós szóvédjegy bejelentése — Reklámszlogenből álló védjegy — A fellebbezési tanács hatásköre a védjegybejelentésben említett szolgáltatások egy részére korlátozódó fellebbezés esetén — A 207/2009/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése] — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)


C2002018HU4210120180424HU0054421421

A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – VSM kontra EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(T-297/17. sz. ügy) ( 1 )

„(„Európai uniós védjegy — A WE KNOW ABRASIVES európai uniós szóvédjegy bejelentése — Reklámszlogenből álló védjegy — A fellebbezési tanács hatásköre a védjegybejelentésben említett szolgáltatások egy részére korlátozódó fellebbezés esetén — A 207/2009/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése] — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)”

2018/C 200/54Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Németország) (képviselő: M. Horak ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: W. Schramek és A. Söder meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a WE KNOW ABRASIVES szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2017. március 6-án hozott határozata (R 1595/2016-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának a WE KNOW ABRASIVES szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2017. március 6-án hozott határozatát (R 1595/2016-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az megtagadta a WE KNOW ABRASIVES szómegjelölés lajstromozását a 35. osztályba tartozó, alábbi leírásnak megfelelő szolgáltatások tekintetében: „Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák; nagykereskedelmi szolgáltatások a következő területen: fémcikkek építési célokra; kereskedelmi adminisztráció”.

2)

A Törvényszék a VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG keresetének ezt meghaladó részét elutasítja.

3)

A VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG és az EUIPO maguk viselik saját költségeiket.


( 1 ) HL C 231., 2017.7.17.