23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/49


A Törvényszék 2018. március 9-i ítélete – Recordati Orphan Drugs kontra EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(T-103/17. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A NORMOSANG európai uniós szóvédjegy bejelentése - A NORMON korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 20. szabályának (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii) pontja és 8. cikkének (1) és (7) bekezdése]”))

(2018/C 142/65)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Franciaország) (képviselő: J. Quirin, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Lukošiūtė meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Spanyolország) (képviselő: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Laboratorios Normon és a Recordati Orphan Drugs közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. november 22-én hozott határozata (R 831/2016-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Recordati Orphan Drugs -ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 121., 2017.4.18.