16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/14


Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anke Hartog kontra British Airways plc

(C-711/17. sz. ügy)

(2018/C 134/18)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Anke Hartog

Alperes: British Airways plc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alkalmazhatóságának a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltételét, hogy az utasok, akik megerősített helyfoglalással rendelkeznek, akkor „jelentkeznek”„utasfelvételre”, ha – amennyiben időpontot nem jelöltek meg – legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt megjelennek a légifuvarozó által az érintett utasfelvételre előírt pult sorában?


(1)  HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.