29.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 32/15


A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2017. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. G. kontra Szlovén Köztársaság

(C-662/17. sz. ügy)

(2018/C 032/22)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: E. G.

Alperes: Szlovén Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A kérelmezőnek az eljárás folytatásához fűződő, a II. eljárási irányelv (1) 46. cikke [(2) bekezdésének] második albekezdése értelmében vett érdekét úgy kell-e értelmezni, hogy a kiegészítő védelmi jogállás nem biztosít a menekült jogállással azonos jogokat és kedvezményeket, amennyiben a nemzeti szabályozás értelmében a nemzetközi védelemben részesülő külföldiek ugyanazokat a jogokat és előnyöket élvezik, ugyanakkor a nemzetközi védelem időtartamát vagy a kedvezményeket eltérő módon határozza meg, mivel a jogállásban a menekült határozatlan időtartamra részesül, e jogállás azonban megszűnik, amikor az elismerésének alapját képező feltételek megszűnnek, míg a kiegészítő védelem elismerése határozott időtartamra szól és indokolt esetben meghosszabbítható?

2)

A kérelmezőnek az eljárás folytatásához fűződő, a II. eljárási irányelv 46. cikke [(2) bekezdésének] második albekezdése értelmében vett érdekét úgy kell-e értelmezni, hogy a kiegészítő védelmi jogállás nem biztosít a menekült jogállással azonos jogokat és kedvezményeket, amennyiben a nemzeti szabályozás értelmében a nemzetközi védelemben részesülő külföldiek ugyanazokat a jogokat és kedvezményeket élvezik, a szóban forgó jogokon és kedvezményeken alapuló járulékos jogok azonban eltérnek egymástól?

3)

A kérelmező konkrét helyzete alapján meg kell-e vizsgálni, hogy a menekült jogállás elismerése a kérelmezőre vonatkozó konkrét körülményekre tekintettel a kérelmező számára a kiegészítő védelem elismerésével biztosítottnál több joggal járna vagy a II. eljárási irányelv 46. cikke [(2) bekezdésének] második albekezdése szerinti, az eljárás folytatásához fűződő érdek fennállásához elegendő az olyan jogi szabályozás, amely a nemzetközi védelem mindkét formája által biztosított jogokon és kedvezményeken alapuló járulékos jogok között különbséget tesz?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 180., 60. o.).