18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/25


A Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Olaszország) által 2017. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA és társai kontra Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(C-328/17. sz. ügy)

(2017/C 309/31)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Az alapeljárás felei

Felperesek: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Alperesek: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK irányelv (1) 1. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével, valamint 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával az a nemzeti szabályozás, amely kizárólag azon gazdasági szereplők részére ismeri el a közbeszerzési eljárás aktusai megtámadásának lehetőségét, akik az eljárásban való részvétel iránt kérelmet nyújtottak be, még akkor is, ha a kereset az eljárás alapjainak felülvizsgálatára irányul, mivel a közbeszerzési szabályok alapján nagy valószínűséggel nem nyerhető el a közbeszerzési szerződés odaítélése?


(1)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.).