29.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 168/22


A Curtea de Apel Pitești (Románia) által 2017. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Cali Esprou SRL kontra Administraţia Fondului pentru Mediu

(C-104/17. sz. ügy)

(2017/C 168/29)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Pitești

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Cali Esprou SRL

Alperes: Administraţia Fondului pentru Mediu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Értelmezhető-e úgy a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 15. cikke, hogy azzal ellentétes az olyan uniós tagállami szabályozás elfogadása, amely díjat vezet be a csomagolt árut és csomagolást a belföldi piacon forgalomba bocsátó olyan gazdasági szereplővel szemben, aki nem tesz semmit az áruval vagy a csomagolással, hanem azokat változatlan formában ruházza át egy olyan gazdasági szereplő számára, aki maga értékesíti az árut a végső fogyasztónak, a díj összegét pedig kilogrammonként (kg) határozza meg, egyfelől a hasznosításra vagy az energetikai hasznosítással működő égetőkben történő égetésre, az újrafeldolgozásos hasznosításra vonatkozó minimális célkitűzéseknek megfelelő mennyiségű csomagolási hulladék, másfelől a ténylegesen hasznosított vagy energetikai hasznosítással működő égetőkben elégetett, újrafeldolgozás útján hasznosított csomagolási hulladék mennyisége közötti különbség alapján?


(1)  A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 365., 10. o., magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 13. kötet, 349. o.)