3.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/33


A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2017. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Dicu kontra Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(C-12/17. sz. ügy)

(2017/C 104/48)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Dicu

Alperesek: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv (1) 7. cikkét, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely a munkavállaló szabadsága időtartamának meghatározásakor a gyermek után annak második életéve betöltéséig járó szülői szabadságot nem tekinti szolgálati időnek?


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)