20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/24


A Bíróság első tanácsa elnökének 2019. február 13-i végzése (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS kontra Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(C-596/17. sz. ügy) (1)

(2019/C 172/29)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 437., 2017.12.18.