5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/30


A Bíróság elnökének 2018. augusztus 2-i végzése – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság, támogatják: Belga Királyság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Észt Köztársaság, Spanyol Királyság, Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság

(C-594/17. sz. ügy) (1)

(2018/C 399/39)

Az eljárás nyelve: szlovén

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 412., 2017.12.4.