30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/49


2016. november 18-án benyújtott kereset – Di Bernardo kontra Bizottság

(T-811/16. sz. ügy)

(2017/C 030/57)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Danilo Di Bernardo (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

határozzon úgy, hogy

megsemmisíti az EPSO/AST-SC/03/15 versenyvizsga-bizottság 2016. augusztus 10-i azon határozatát, amely kizárta a felperest erről a versenyvizsgáról;

mindenképpen a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a versenyvizsga-bizottság által a felperes szakmai tapasztalatának értékelése tekintetében elkövetett, különböző nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap.

2.

A második, másodlagosan felhozott és a megtámadott határozat elégtelen indokolására, valamint a versenyvizsga-bizottság által megállapított kiválasztási szempontok felperessel való közlésének hiányára alapított jogalap.