23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/46


2016. november 15-én benyújtott kereset – Glaxo Group kontra EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(T-803/16. sz. ügy)

(2017/C 022/62)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Glaxo Group Ltd (Brentford, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Baran, S. Wickenden barristers, R. Jacob és E. Morris solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Lengyelország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A vitatott védjegy: a „SALMEX” szóelemet magában foglaló világosbarna/kávébarna és fehér európai uniós ábrás védjegy – 9 849 191. sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 31-én hozott határozata (R 2108/2015-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze saját költségeik viselésére, valamint a felperesnek a felszólalási osztály a fellebbezési tanács előtti eljárás valamennyi szakaszában felmerült költségeinek viselésére, a jelen eljárás költségeit is beleértve.

Jogalap

A fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontját sértő határozatot hozott, mivel először is a francia védjegy felperes általi tényleges használatát, tévesen, nem a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó használati formaként értékelte, másodszor a tévesen állapította meg azt, hogy a francia védjegy felperes általi tényleges használata nem minősül ezen védjegy „inhalációs készülékek” tekintetében történő használatának.