28.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 441/31


2016. október 7-én benyújtott kereset – Pebagua kontra Bizottság

(T-715/16. sz. ügy)

(2016/C 441/36)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spanyolország) (képviselő: A. J. Uceda Sosa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott végrehajtási rendeletet;

másodlagosan, semmisítse meg a Procambarus clarkii fajnak az említett rendelettel jóváhagyott jegyzékbe való felvételét;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló, 2016. július 13-i (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 189., 4. o.) ellen irányul.

Keresete alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy a Procambarus clarkii faj tekintetében nem teljesülnek az 1143/2014 rendelet 4. cikkében előírt követelmények, és nem is került sor az említett rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti kockázatelemzésre.