31.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 402/59


2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – LG Electronics kontra EUIPO (Second Display)

(T-659/16. sz. ügy)

(2016/C 402/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LG Electronics, Inc. (Szöul, Dél-Korea) (képviselők: T. de Haan és P. Péters ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„Second Display” európai uniós szóvédjegy – 14 362 248. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. június 10-én hozott határozata (R 106/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, ideértve a felperes részéről az EUIPO első fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült költségeket is.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 75. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.