31.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 402/53


2016. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (két párhuzamos csík ábrázolása egy cipőn)

(T-629/16. sz. ügy)

(2016/C 402/62)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgium) (képviselő: J. Løje ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: adidas (Herzogenaurach, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: felperes

A vitatott védjegy: pozícióvédjegy (két párhuzamos csík ábrázolása egy cipőn) – 8 398 141. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. június 8-án hozott határozata (R 597/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése;

a tények elferdítése.