17.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/27


2016. március 22-én benyújtott kereset – Tulliallan Burlington kontra EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(T-123/16. sz. ügy)

(2016/C 175/31)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (képviselő: A. Norris Barrister)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: a „Burlington” szóvédjegy tekintetében az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lastromozás – 982 020. sz. Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. január 11-én hozott határozata (R 1635/2013-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és a vitatott védjegyet valamennyi vitatott áru vonatkozásában utasítsa el;

az EUIPO-t kötelezze a jelen keresettel összefüggésben a felperes részéről felmerült költségek megfizetésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 8. cikke (4) bekezdésének és 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.