23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/60


A Törvényszék 2016. november 29-i végzése – Gulli kontra EUIPO – Laverana (Lybera)

(T-284/16. sz. ügy) (1)

(2017/C 022/81)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 270., 2016.7.25.