21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/42


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Martín Osete kontra EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE és társai)

(T-427/16-T-429/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER et AN IDEAL HUSBAND európai uniós szóvédjegyek - A védjegy tényleges használatának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A használat elmaradása megfelelő igazolásának hiánya”))

(2017/C 277/62)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Isabel Martín Osete (Párizs, Franciaország) (képviselő: V. Wellens ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Danielle Rey (Toulouse, Franciaország) (képviselők: P. Wallaert és J. Cockain-Barere ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Rey és Martín Osete közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2016. április 21-én hozott határozata (R 1528/2015-2., R 1527/2015-2. és R 1526/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Isabel Martín Osetét kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.