27.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/26


A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Klyuyev kontra Tanács

(T-240/16. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó - A felperes nevének a jegyzékben történő további szerepeltetése - Jogalap - Nyilvánvaló értékelési hiba - A védelemhez való jog - A hatékony bírói védelemhez való jog - A tulajdonhoz való jog - A jóhírnévhez való jog - Jogellenességi kifogás”))

(2018/C 301/33)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Andriy Klyuyev (Donyeck, Ukrajna) (képviselők: B. Kennelly QC, J. Pobjoy barrister, R. Gherson és T. Garner solicitors)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: P. Mahnič Bruni és J.-P. Hix meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és egyrészt az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. március 4-i (KKBP) 2016/318 tanácsi határozat (HL 2016. L 60., 76. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/311 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2016. L 60., 1. o.), másrészt pedig az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. március 3-i (KKBP) 2017/381 tanácsi határozat (HL 2017. L 58., 34. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2017. március 3-i (EU) 2017/374 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2017. L 58., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben a felperes neve továbbra is szerepel azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékében, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. március 3-i (KKBP) 2017/381 tanácsi határozatot, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2017. március 3-i (EU) 2017/374 tanácsi végrehajtási rendeletet megsemmisíti, amennyiben Andriy Klyuyev neve továbbra is szerepel azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékében, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék A. Klyuyevet kötelezi a saját költségein felül az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére a keresetlevélben megfogalmazott megsemmisítés iránti kérelmet illetően.

4)

A Törvényszék a Tanácsot kötelezi a saját költségein felül az A. Klyuyev részéről felmerült költségek viselésére a kiigazítási beadványban megfogalmazott, a 2017/381 határozat és a 2017/374 végrehajtási rendelet részleges megsemmisítése iránti kérelmet illetően.


(1)  HL C 270., 2016.7.25.