13.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 46/18


A Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spanyolország) által 2016. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wilber López Pastuzano kontra Delegación del Gobierno Central en Navarra

(C-636/16. sz. ügy)

(2017/C 046/20)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Az alapeljárás felei

Felperes: Wilber López Pastuzano

Alperes: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (1) 12. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás és az azt értelmező ítélkezési gyakorlat, amely a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár kiutasítása elleni védelemre vonatkozó feltételek alkalmazását nem írja elő minden kiutasításra vonatkozó közigazgatási határozatra, attól függetlenül, hogy a kiutasítás milyen jellegű vagy milyen jogi módon történik, hanem e feltételek alkalmazási körét kizárólag egy konkrét kiutasítási módra korlátozza?


(1)  HL 2004. L 16., 44. o.