23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/16


A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Berlin plc kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(C-573/16. sz. ügy)

(2017/C 022/22)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Air Berlin plc

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az alábbi rendelkezésekkel ellentétes-e 1,5 %-os bélyegilleték valamely tagállam általi, a fenti körülmények között a fent bemutatott átruházásra történő kivetése:

1.

az első irányelv (1) 10. vagy 11. cikke;

2.

a második irányelv (2) 4. vagy 5. cikke; vagy

3.

az EK-Szerződés 12., 43., 48., 49. vagy 56. cikke?

2)

Az első kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor azért van szükség a részvények elszámolóháznak történő átruházására, hogy ösztönözze a kérdéses társaság értéktőzsdei jegyzését a hivatkozott tagállamban vagy másik tagállamban?

3)

Az első vagy a második kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a tagállam nemzeti joga lehetővé teszi az adóhatóság jóváhagyását követően az elszámolóház működtetőjének azt a választást, hogy az elszámolóházon belüli részvényátruházásokat nem terheli bélyegilleték, hanem helyette SDRT-t vetnek ki a részvények elszámolóházon belüli valamennyi későbbi értékesítésére (amelynek mértéke az értékesítés ellenértékének 0,5 %-a)?

4)

A harmadik kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a kérdéses társaság által választott ügyletstruktúra azt eredményezi, hogy nem élhet a választási lehetőségből eredő előnyökkel?


(1)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló,1969. július 17-i 69/335/EK tanácsi rendelet (HL 1969. L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 11. o.).

(2)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi rendelet (HL 2008. L 46., 11. o.)