16.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/22


A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(C-527/16. sz. ügy)

(2017/C 014/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező felek: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

A többi fél az eljárásban: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Martimpex-Meat Kft., Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A Bíróság előtt az EUMSZ 267. cikk alapján indított eljárásban is érvényesül-e a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 19. cikkének (2) bekezdése szerinti dokumentumoknak a 987/2009/EK 5. cikkében meghatározott kötelező ereje?

2.

Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nem nemleges:

a)

Akkor is érvényesül-e a dokumentumok hivatkozott kötelező ereje, amikor korábban a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság előtt olyan eljárást folytattak, amely nem vezetett megállapodásra és a vitatott dokumentumok visszavonását sem eredményezte?

b)

Akkor is érvényesül-e a dokumentumok említett kötelező ereje, amikor csak azt követően állítják ki az A1 igazolást, hogy a fogadó tagállam hivatalosan megállapította a jogszabályai alapján fennálló biztosítási kötelezettséget? Visszamenőleges hatályú-e ezekben az esetekben ez a kötelező erő?

3.

Amennyiben meghatározott feltételek mellett a 987/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerinti dokumentumok kötelező ereje korlátozott:

Ellentétes-e a 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében szereplő felváltó kiküldetés tilalmával az, hogy a felváltásra nem ugyanazon, hanem valamely más munkáltató általi kiküldés következtében kerül sor? Jelentősége van-e e tekintetben annak, ha

a)

e munkáltató székhelye ugyanabban a tagállamban van, mint az első munkáltató székhelye, vagy ha

b)

az első és a második kiküldő munkáltató között személyi és/vagy szervezeti összefonódások állnak fenn?


(1)  HL 2009. L 284, 1. o.