23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/4


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M.A.T.I. SUD SpA kontra Società Centostazioni SpA

(C-523/16. sz. ügy)

(2017/C 022/07)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: M.A.T.I. SUD SpA

Alperes: Società Centostazioni SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Még ha a tagállamoknak lehetőségük is van arra, hogy előírják az orvoslás joghatásával bíró hiánypótlás nem ingyenes jellegét, ellentétes-e a közösségi joggal vagy sem a 2006. évi 163. sz. d.lgs. (törvényerejű rendelet) 38. cikke (2a) bekezdésének a szóban forgó közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos szövege […], amennyiben az az ajánlatkérő szerv által megállapítandó összegű „pénzbírság” megfizetését írja elő („amely nem lehet kisebb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 ezreléke, és nem lehet nagyobb, mint a közbeszerzési eljárás értékének 1 százaléka, és nem haladhatja meg az 50 000 EUR összeget, amelynek megfizetését az ideiglenes biztosíték garantálja”), az összeg kiemelkedő nagysága és maga a szankció előre meghatározott jellege miatt, amely nem igazítható fokozatosan a szabályozandó konkrét helyzethez vagy az orvosolható szabálytalanság súlyához?

2)

Vagy, éppen ellenkezőleg, ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 38. cikkének (2a) bekezdése (továbbra is a fent megjelölt időpontban hatályos változatában), amennyiben a hiánypótlás nem ingyenes jellege ellentétesnek tekinthető a piac verseny előtti teljes megnyitásának elvével, amelyhez az említett intézmény kapcsolódik, aminek következtében az ajánlatkérő bizottság tekintetében megkövetelt tevékenység a törvény által az e bizottságra rótt kötelezettségek hatálya alá kerül a fent említett cél eléréséhez fűződő közérdek okán?